Reklamační formulář pro reklamaci zboží a odstoupení od smlouvy

Protokol o reklamaci a odstoupení od kupní smlouvy vytiskněte, vyplňte a zašlete zpět na adresu.

Protokol  si můžete stáhnout  zde